Post Column Derivatization Instrument

Qalab kala soocida tiirka ka dambeeya